Akce
Úvod
Historie lékárny
O nás
Kontaktní údaje
Mapa

Něco navíc
Měřící automat
Objednávka

Fotogalerie
Historie
Současnost


Pohotovostní sl.
Zajímavé odkazy


Lékárna U Spasitele


Dolní náměstí 51, 772 00 Olomouc
Dolní náměstí 51, 772 00 Olomouc

Osudy této lékárny - čp. 15 ( Dolní náměstí 51 ) - je možno sledovat pod štítem „U zlatého pelikána” ( jako rodnou sestru „Černé lékárny” v čp. 14 ) již od roku 1528, kdy ji vlastnil Jan Heffner. Tehdy ji zakoupil od dědiců Jakuba Kučery. Nevedl ji však sám, ale pronajal ji doktoru lékařství Melicharu Pirnusovi. Dalším majitelem lékárny byl Pavel Lettowitzer ani ten lékárnu sám nevedl, ale pronajal ji na šest let ( 1557-1563 ) spolu s herbárnou a sklepem k uskladnění terpentýnu, pryskyřic a „limonádových vod” lékárníku Matouši Schwammbachovi. Od rodiny Lettowiczerovy koupil roku 1618 dům Matyáš Kornreich, od něhož jej roku 1629 odkoupil lékárník Jan Knöpfel. Po jeho smrti ( 1635 ) se Knöpfelova vdova provdala za lékárníka Jana Wildenauera, který na lékárně působil až do roku 1640.
Dalším majitelem byl Fabián Enderle, po jeho smrtí ( 1649 ) vedli lékárnu jeho dědicové až do roku 1650, kdy ji koupil Jan Knöpfel, zvaný „Jüngling”. Ten byl na lékárně pouze rok jeho nástupcem se stal Karel Sub, syn Samuela Suba, tehdejšího majitele lékárny v čp. 323 ( později Krajinské lékárny ). Roku 1678 Karel Sub zemřel a lékárna přešla sňatkem jeho vdovy roku 1680 na lékárníka Heřmana Selba.
Ten provedl přestavbu domu i lékárny a zvelebil její vnitřní zařízení. Roku 1716 získal lékárnu Jan Adam Frank, manžel Selbovy vnučky Pavlíny, a vedl ji do smrti ( 1728 ). Jan Steckner, další manžel vdovy Pavlíny ( od roku 1729 ), přivedl svým hospodařením lékárnu do záhuby. V dražbě koupil pak dům ( čp. 15 ) i s lékárnou roku 1733 Ferdinand Ertl z Mikulova a po devíti letech ji prodal Petru Ignáci Netzlovi. Jeho vdova přivedla roku 1760 nového manžela - a tím i novou generaci - na lékárnu, když se provdala za Jana Partsche z Fulneku. Jan Partsch však neobstál při přísné zkoušce před zemskou zdravotní komisí, a proto krajský hejtman ustanovil do lékárny zkušeného provizora. V držení rodiny Partschů zůstala lékárna až do roku 1826, kdy ji převzal František Vilém Koller. Tento nový majitel nazval lékárnu „U arcivévody Rudolfa”, vybavit ji černým obložením a černým lakovým nábytkem.
Tím způsobil, že se takto renovované lékárně začalo říkat „Černá lékárna” a původní „Černé lékárně” podle jejich majitelů „U Bischofů”.
Na průčelí budovy dal umístit obraz Salvátora ( Spasitele ), který dal novému majiteli Janu Faschankovi v roce 1832 podnět k změně názvu na lékárna „U Salvátora”.
Po dvou letech byla vymazána radikovaná živnost této lékárny a dále byla vedena jako živnost volně prodejná. Od roku 1848 byl majitelem lékárny „U Salvátora” Antonín Meissner, který byl původně lékárníkem „U zlatého orla” v Ostružnické ulici. Od dědiců Meissnerových koupil dům i lékárnu v roce 1894 PhMr. Alfred Augustin.
V roce 1942 se lékárny zmocnil PhMr. Franz Trenkler ( dosavadní provizor ) a držel ji až do 21.5.1945. Dům zůstal původnímu majiteli PhMr. Augustinovi až do jeho smrti ( 26. l. 1945 ).
22.5.1945 pověřil Národní výbor města Olomouce správou lékárny PhMr. Ludvíka Pragera. Ten lékárnu spravoval až do roku 1950, kdy lékárnu převzala Medika.

Na průčelí lékárny upoutá pozornost reliéfní podélný pás, zpodobňující alegoricky v postavách dětí - nesoucích pravděpodobně léčivé byliny a plody - čtvero ročních období. Tento reliéf se nepochybně časově shoduje se vznikem průčelí budovy, a pochází tedy z období empíru.
Při opravě budovy v roce 1953 byl velký obraz Salvátora, namalovaný na plechu podle známého vyobrazení v Chrudimi, odstraněn, poněvadž byl již silně znehodnocen povětrnostními vlivy. Současně bylo odstraněno i krámcové dřevěné obložení z roku 1826, na které dal v roce 1894 zhotovit Alfréd Augustin malby, znázorňující Hygieu, Aeskulapa a trojici bohyň osudu Klotho, Lachesis a Atropos.
Poslední úprava lékárny a domu byla provedena roku 1953. V souvislosti s tím byly její prostory rozšířeny i do sousedního domu, kam byl situován i vstup tehdejší centrální lékárny.